Het idee.

Het project “Queer Stories in Focus” (werktitel) is geïnspireerd door “Humans of New York” en heeft als doel de zichtbaarheid van de gemeenschap te vergroten, verhalen te delen en een gevoel van saamhorigheid te creëren.

Het project bestaat uit het maken van foto’s van mensen uit de queer community, zowel alleen als met vrienden, partners of gezinsleden.

Bij iedere foto wordt een caption toegevoegd waarin de geportretteerde persoon iets deelt over zijn/haar/hun persoonlijke ervaringen. De tekst kan antwoord geven op vragen zoals: “Wat betekent het voor jou om onderdeel uit te maken van de queer community?”, “Kun je een positieve ervaring delen die je hebt als onderdeel van deze community?” etc.

De uitvoering.

De foto’s worden bij natuurlijk licht gemaakt in een informele setting. Mogelijke locaties zijn stedelijke omgevingen of parken, maar geen natuurgebieden. Geen cheesy love shoots in het bos of aan zee, maar liever documentaire stijl fotografie.

De ontmoetingsplaats is in principe de fotolocatie. Dit geldt voor de spontane foto’s. Maar in het begin van het project zal ik waarschijnlijk voornamelijk mensen fotograferen die ik al ken of zal ik naar pride-events gaan om daar mensen te fotograferen.

De publicatie.

De foto’s zal ik op deze website en een speciaal daarvoor ingericht Instagram-account (@queerstoriesinfocus) delen. Indien gewenst kunnen mensen me een berichtje sturen en dan zal ik de (digitale) foto ook nog met ze delen. 

Voordat ik begin met publiceren wil ik ten minste 20 foto’s en verhalen hebben gemaakt. 


The idea.

The project “Queer Stories in Focus” (working title) is inspired by “Humans of New York,” and it aims to increase visibility of the community, share stories, and foster a sense of solidarity.

The project involves taking photos of individuals from the queer community, both alone and with friends, partners, or family members.

Each photo will be accompanied by a caption in which the portrayed person shares something about their personal experiences. The text can provide answers to questions such as “What does being part of the queer community mean to you?”, “Can you share a positive experience you’ve had being part of this community?” etc.

The execution.

The photos will be taken in natural light, in an informal setting. Possible locations include urban environments or parks, but not natural reserves. No cheesy forest or seaside love shoots, but rather documentary-style photography.

The meeting place will primarily be the photo location for spontaneous photos. However, in the beginning of the project, I will likely photograph people I already know or attend pride events to capture individuals there.

The publication.

I will share the photos on this website and a dedicated Instagram account (@queerstoriesinfocus). If desired, people can send me a message, and I will share the (digital) photo with them as well.

Before I begin publishing, I aim to have created at least 20 photos and stories.